Jo jo begynder da at ligne et skur nu

Kenneth ser ud til at hygge sig

Fristende at give ham et spark bag i

Tror sku knægten har fået koisyge